Minggu, 12 Februari 2012

SEMENG

Suryane endag manyuryanin.
Ketelan damuh ngulangunin.
Munyin kedise saling pasautin.
Karuyuk siape sane ngamaluin.

Anget-anget, angin dingine ngampehin.
Bamban ayu saling asihin.
Suarga lokane buka nindihin.
Nginyah, kijap-kijap, ambune pabalihin.

A gelas teh anget tusing kalempasin.
Tekek gisiang gerosin.
Semenge ene sida kaluwihin.
Dasarin sakeng ati sane luwih.

Olih: I WAYAN KERTAYASA

LUWU

dini ade luwu.
ditu ade liu.
ane ngae bengu.
sing ade ngarungu.

ah..., mare wawu.
men jani enu.
jelenjingane masi ngemu.
margine milu beru.

keweh yen ajak liu.
de nyen milu.
awige sube dini ditu.
sing masi ade rungu.

ane jelek bengu, ento sube luwu.
nyakitin nekang pikobet, masi luwu.
ngusak gumi masi luwu.
milu dadi luwu?

olih: I WAYAN KERTAYASA

Kumpulan Puisi dan Cerpen Bahasa Bali: LUWU

Kumpulan Puisi dan Cerpen Bahasa Bali: LUWU: dini ade luwu. ditu ade liu. ane ngae bengu. sing ade ngarungu. ah..., mare wawu. men jani enu. j...